Datapolicy

Enligt svensk och europeisk lag måste vi (GearRentle) informera våra användare om hur vi arbetar med vår insamlade användardata. All information som användarna lämnar över till oss eller som vi erhåller när användarna besöker vår hemsida brukas ansvarsfullt och säkert för interna förbättrningar som ökar användarvänligheten. Vi kommer inte att överlämna användardata till tredje part utan att användaren gett oss medgivande till detta.

Användardata lagras inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Om data överförs till tredje part kan den komma att lagras utanför EEA, denna data kommer däremot inte att innehålla personlig information så som namn, email-address och telefonnummer. Vi kommer enbart arbeta med partners som kan säkerställa säkerheten av den data vi tillhandahåller.

Användaren har rätten att begära tillgång till den data som finns lagrad angående honom/henne. Vi arbetar för att vara transparanta angående hur användardata lagras och processas. Användaren har rätten att få felaktigt eller ofullständig data om honom/henne uppdaterad. Om användaren så vill så har han/hon även rätten att få persondata angående honom/henne raderad.