Villkor

Generell information

I detta dokument redogörs villkoren du som användare (hädanefter kallad “Kunden”)  accepterar för att kunna nyttja tjänster från företaget GearRentle (org.nr: 940611-5312), Bergevägen 16, 833 93 Strömsund, (hädanefter kallat “Företaget”) via företagets domän https://www.gearrentle.se/ (hädanefter kallad “Plattformen”).

 1. Introduktion
  1. Tjänsten som företaget erbjuder kunden är möjligheten att hyra kvalitativ utrustning. Denna utrustning kan vara ny, begagnad eller tidigare använd.
  2. Genom att använda tjänsterna på plattformen bekräftar kunden att han/hon har tagit del av, läst och godkänt villkoren. Ett bindande avtal bildas när ett bekräftelsemail skickas till den, av kunden, angivna mailadressen gällande den aktuella ordern.
  3. Plattformens tjänster kan endast erbjudas om den angivna leveransadressen är inom Sverige.
 2. Ägandeskap
  1. Ägandeskapet av utrustning som hyrs ut via plattformen tillfaller alltid företaget oavsett om förseningsavgiften (definierat nedan) uppgår till andrahandsvärdet av utrustningen.
 3. Hyresavgift och betalning
  1. Alla priser på plattformen anges i svenska kronor (SEK).
  2. Kunden kan betala med Billmate via faktura, kort och direktbetalning.
  3. När kunden lägger en order för att nyttja plattformens tjänster, godkänner kunden att företaget tar ut hyresavgiften och andra relaterade avgifter på kundens angivna betalkort.
  4. Företaget förbehåller sig rätten att kontrollera kredit- eller betalkortets giltighet, hur mycket kredit det finns i förhållande till hyresavgiften. Eventuella beställningar kan avvisas beroende på resultatet av denna kontroll.
  5. I det fallet att kunden saknar tillräckligt likvida medel på det angivna betalkortet för att täcka hyresavgiften, betraktas ordern som en annullerad.
 4. Ångerrätt
  1. Vid uthyrning av utrustning via näthandel så finns det ingen laglig grund för ångerrätt. Detta i linje med konkurrens- och konsumentverket. Företaget erbjuder däremot ångerrätt upp till 48 timmar efter avtalet bundits, dock senast en 7 dagar innan hyresperioden börjar.
  2. Om kunden utövat sin ångerrätt i enlighet med punkt 4.1 kommer kunden att få en full återbetalning av den debiterade hyresavgiften på det betalkort som användes vid betalningen.
 5. Leverans och återlämning
  1. När kunden valt utrustning, leverans- och återlämningsdatum samt lagt ordern, får kunden en orderbekräftelse till den, vid ordertillfället, angivna mailadressen.
  2. Utrustningen levereras till ett utlämningsställe i närheten av den, vid ordertillfället, angivna leveransadressen. Utrustningen levereras senast dagen innan kundens angivna leveransdatum.
  3. Utrustningen anses vara levererad när den tagits emot av ett utlämningsställe i närheten av den, vid ordertillfället, angivna leveransadressen.
  4. Utrustningen skall återlämnas enligt instruktion som finnes på följande länk https://www.gearrentle.se/hur-det-fungerar/ . Återlämningen skall ske på eller innan kundens angivna återlämningsdatum.
  5. Om utrustningen ej återlämnas på eller innan kundens angivna återlämningsdatum anses återlämningen av utrustningen vara försenad. För varje dygn som återlämningen av utrustningen är försenad kommer kunden att debiteras en förseningsavgift. Den totala förseningsavgiften sammanställs när utrustningen återlämnas och en faktura skickas till den, vid ordertillfället, angivna mailadressen.
 6. Förlängning
  1. Det kan gå att förlänga hyresperioden av utrustningen. Om kunden önskar göra detta så skall han/hon ringa eller maila företaget med förfrågan. I vissa fall kommer en förlängning inte vara möjlig då utrustningen kan vara uthyrd till annan kund. Företaget är därför inte skyldiga att acceptera en begäran om förlängning av hyresperioden, eftersom detta beror på tillgänglighet.
 7. Kancellation
  1. I det fallet att företaget måste kancellera kundens order, till exempel på grund av minskad lagerhållning eller annan anledningen, kommer kunden att få en full återbetalning av hyresavgiften. Vid sådant tillfälle kommer kunden att informeras så fort som möjligt via mail eller telefon.
 8. Användning av utrustningen
  1. Efter att kunden hämtat utrustningen från utlämningsstället är han/hon ansvariga för utrustningen tills att han/hon skickat tillbaka den i enlighet med punkt 5.4.
  2. Under hyresperioden är kunden ansvarig för att utrustningen nyttjas på ett ansvarsfullt vis. Utrustningen skall nyttjas med försiktighet och kunden accepterar att följa de eventuella skötselinstruktionerna som medföljer utrustningen.
  3. Kunden är ansvarig vid förlust av utrustning samt skador av utrustning som uppkommit utöver vanligt slitage (till exempel brandskada och fläckar). Om kunden returnerar utrustning som är skadad utöver normalt slitage, samtycker kunden till att företaget kan fakturera honom/henne, och att han/hon ska betala, för priset för att reparera eller ersätta föremålet.
  4. Företaget förbehåller sig rätten att uppskatta priset för reparation eller ersättning av det skadade/förlorade föremålet, dock aldrig mer än försäljningspris av utrustningen.
 9. Felaktig eller skadad utrustning
  1. Företaget ansvarar för att rätt utrustningen levereras till kunden och att utrustningen är i funktionsdugligt skick. Kunden åtar sig att inspektera utrustningen under hyresperiodens första dygn. Om något saknas eller om utrustningen ej är av funktionsdugligt skick skall kunden genast informera företaget om detta via mail samt returnera utrustningen. Efter att företaget kontrollerat och bekräftat att kundens anmärkning är korrekt så kommer kunden att få en full återbetalning av hyresavgiften.
 10. Personlig data
  1. Insamling, lagring och användning av personlig data genomförs i linje med företagets datapolicy som kan finnas via följande länk: https://www.gearrentle.se/datapolicy/